Giá Cước Vận Tải

NHẮC NHỞ CÁC ĐƠN VỊ VẬN TẢI KỊP THỜI ĐIỀU CHỈNH GIÁ CƯỚC TƯƠNG ỨNG VỚI MỨC ĐỘ GIÁ XĂNG, DẦU GIẢM

NHẮC NHỞ CÁC ĐƠN VỊ VẬN TẢI KỊP THỜI ĐIỀU CHỈNH GIÁ CƯỚC TƯƠNG ỨNG VỚI MỨC ĐỘ GIÁ XĂNG, DẦU GIẢM
Chi tiết

Hoạt động kê khai giá cước vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

Hoạt động kê khai giá cước vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
Chi tiết

Yêu cầu giảm giá cước vận tải phù hợp với đà giám giá nhiên liệu của UBND Tp.HCM

Yêu cầu giảm giá cước vận tải phù hợp với đà giám giá nhiên liệu của UBND Tp.HCM
Chi tiết

Đăng ký điều chỉnh giá cước sau khi giá xăng dầu đã giảm nhiều lần

Đăng ký điều chỉnh giá cước sau khi giá xăng dầu đã giảm nhiều lần
Chi tiết

Việc giảm giá cước ở một số đơn vị tiêu biểu của Hiệp hội VT HK LT & DL TP.HCM

Việc giảm giá cước ở một số đơn vị tiêu biểu của Hiệp hội VT HK LT & DL TP.HCM
Chi tiết

ĐIỀU CHỈNH GIÁ CƯỚC THEO GIÁ XĂNG DẦU GIẢM

ĐIỀU CHỈNH GIÁ CƯỚC THEO GIÁ XĂNG DẦU GIẢM
Chi tiết

Danh mục dịch vụ thực hiện kê khai giá cước vận tải trên địa bàn Tp.HCM ( đợt 1)

UBND Tp. HCM
Chi tiết

Kê khai, niêm yết giá cước vận tải hành khách, hàng hóa

Kê khai, niêm yết giá cước vận tải hành khách, hàng hóa
Chi tiết