LỊCH TRỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ NĂM 2018

Kính gửi các đơn vị DN - HTX hội viên,

VP hiệp hội xin thông báo lịch trực tư vấn miễn phí định kỳ của Ban Tư Vấn Pháp Luật năm 2018 như sau: