PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CẤP PHÉP, PHÙ HIỆU, BIỂN HIỆU CỦA CÁC CHUYÊN VIÊN CỦA TRUNG TÂM QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH GIAO THÔNG CÔNG CỘNG

Qua tìm hiểu, được biết việc Phân công nhiệm vụ cấp phép, phù hiệu, biển hiệu của các chuyên viên (CV) của Phòng QLVTĐB - Sở GTVT TP.HCM hiện nay đã chuyển về cho Trung tâm Quản lý điều hành giao thông công cộng tại địa chỉ 27 Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM. Nay, VP hiệp hội VT HK LT & DL TP.HCM xin thông báo để các đơn vị hội viên biết theo dõi thực hiện. Trong quá trình thực hiện trường hợp gặp vướng mắc trở ngại, hãy báo về VP hiệp hội biết để được nghiên cứu hỗ trợ.

STT

HỌ VÀ TÊN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐIỆN THOẠI

1

Phạm Vương Bảo

Trưởng phòng điều hành, phụ trách chung

0917.510.990

2

Đồng Đăng Sĩ

Cấp phù hiệu xe tuyến cố định

0909.528.600

3

Nguyễn Vũ Khắc

Cấp phù hiệu xe Taxi, Quản lý xe Grab, nội bộ

0907.601.900

4

Võ Thị Phương Anh

Cấp phù hiệu các xe VTHH, Container, đầu kéo, xe tải

0907.200.408

5

Phạm Thị Phượng Loan

0907.980.898

6

Hà Thị Loan

Cấp phù hiệu xe hợp đồng và xe Du lịch

0917.289.520

7

Nguyễn Minh Nhật

0908.868.604

8

Khắc

Cấp phù hiệu xe buýt

0977.609.406

 

Ghi chú:

Riêng phần cấp phù hiệu, biển hiệu liên vận quốc tế Lào, Campuchia vẫn do anh Huỳnh Kim Sang – chuyên viên Phòng Quản lý Vận Tải Đường Bộ thuộc Sở GTVT TP.HCM phụ trách (ĐT: 0908.274.727)

VP Hiệp hội VT HK LT & DL TP.HCM

Ngày 16 tháng 05 năm 2018