THÔNG BÁO CHUẨN BỊ CHO CUỘC HỌP PHẢN ÁNH NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG VIỆC CẤP PHÁT PHÙ HIỆU, BIỂN HIỆU

Kính gửi các đơn vị DN – HTX hội viên,

Nhằm giải quyết khó khăn cho các hội viên trong việc cấp phát phù hiệu/biển hiệu, ông Lê Trung Tính – chủ tịch hiệp hội đã làm việc và thống nhất với Giám đốc Trung tâm Quản Lý Giao Thông Công Cộng TP.HCM là trong 2 tuần lễ đầu sẽ triệu tập cuộc họp với các hiệp hội trên địa bàn TP nhằm lắng nghe phản ánh những vướng mắc, trở ngại đồng thời tìm ra giải pháp trong việc cấp phát phù hiệu/biển hiệu cho các phương tiện vận tải.

VP hiệp hội đề nghị các hội viên nhanh chóng có ý kiến phản ánh chính thức các vướng mắc, trở ngại (nếu có) gửi về VP hiệp hội thông email: hhvantaihkltdl.hcm@gmail.com.

Các đơn vị DN, HTX hội viên nào có nhu cầu tham gia thì vui lòng đăng ký  với VP hiệp hội hoặc liên hệ cô Đinh Thị Thanh Hoa – thư hiêp hội (ĐT: 01227 119 447) để biết thêm thông tin./.

VP HIỆP HỘI VT Ô Tô HK LT & DL TP.HCM

Ngày 31 tháng 07 năm 2018