TƯ VẤN PHÁP LUẬT

PHÂN BIỆT VI BẰNG VÀ VĂN BẢN CÔNG CHỨNG

Trong buổi trực Tư vấn pháp luật ngày 29 tháng 6 năm 2018 tại Văn phòng Hiệp Hội Vận Tải Hành Khách LT & DL TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi nhận được câu hỏi: Phân biệt Vi bằng và văn bản công chứng
Chi tiết

LỊCH TRỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ NĂM 2018

VP hiệp hội xin thông báo lịch trực tư vấn miễn phí định kỳ của Ban Tư Vấn Pháp Luật năm 2018
Chi tiết

DỊCH VỤ TƯ VẤN MỚI MIỄN PHÍ CHO HỘI VIÊN

Công ty Luật TNHH Nguyễn Đoàn – thành viên Ban tư vấn pháp luật của hiệp hội ta có nhã ý phát phiếu tư vấn pháp luật miễn phí 60 phút
Chi tiết

TVPL NGÀY 28/04/2017 - PHẠT NGUỘI LÁI XE CHẠY LIÊN TỤC 4 GIỜ

TVPL NGÀY 28/04/2017 - PHẠT NGUỘI LÁI XE CHẠY LIÊN TỤC 4 GIỜ
Chi tiết

TVPL NGÀY 28/04/2017 - NHẬN XE BÊN NGOÀI ĐỂ KINH DOANH TẠI CÔNG TY

TVPL NGÀY 28/04/2017 - NHẬN XE BÊN NGOÀI ĐỂ KINH DOANH TẠI CÔNG TY
Chi tiết

TVPL NGÀY 17/03/2017 - THỦ TỤC XIN CẤP PHÙ HIỆU

TVPL NGÀY 17/03/2017 - THỦ TỤC XIN CẤP PHÙ HIỆU
Chi tiết

TVPL NGÀY 17/03/2017 - THỦ TỤC XIN CẤP PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG Ô TÔ

TVPL NGÀY 17/03/2017 - THỦ TỤC XIN CẤP PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG Ô TÔ
Chi tiết

TVPL NGÀY 17/03/2017 - XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

TVPL NGÀY 17/03/2017 - XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Chi tiết

TVPL NGÀY 17/03/2017 - THỦ TỤC SANG TÊN XE GÓP VỐN KHI HTX GIẢI THỂ

THỦ TỤC SANG TÊN XE GÓP VỐN KHI HTX GIẢI THỂ
Chi tiết